نگاره: امروز جمعه ساعت ۳ بعد از ظهر در غرفه کتاب آمه در نمایشگاه کتاب سالن A3راهرو ۶غرفه ٣٠همراه با مولف کتاب (اینجا خانه من است) راس ساعت ١۵:٠٠همراه ما باشید.#کتاب_آمه@ketabeameh

مسعود بُربُر جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  امروز جمعه ساعت ۳ بعد از ظهر در غرفه کتاب آمه در نمایشگاه کتاب سالن A3راهرو ۶غرفه ٣٠همراه با مولف کتاب (اینجا خانه من است) راس ساعت ١۵:٠٠همراه ما باشید.#کتاب_آمه@ketabeameh
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »