نگاره: بالاخره خودم را به تهران رساندم، به صفی که دلگرم کننده است، خیلی دلگرم کننده است.

مسعود بُربُر جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  بالاخره خودم را به تهران رساندم، به صفی که دلگرم کننده است، خیلی دلگرم کننده است.
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »