نگاره: از طلوع آنجا بودند، پدربزرگ و نوه، در باغ‌های گل برزک که بالاخره شکوفا شده‌اند تا دیگ‌های گلاب را به قل قل درآورند.

مسعود بُربُر یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  از طلوع آنجا بودند، پدربزرگ و نوه، در باغ‌های گل برزک که بالاخره شکوفا شده‌اند تا دیگ‌های گلاب را به قل قل درآورند.
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »