نگاره: گرداگرد میدانگاه جمع شده بودند به تماشا، در باورشان نمی‌گنجید، در مرزهای خیالشان هم: دشتی که قرن‌ها و هزاره‌ها​ خاک سرفه می‌کرد، حالا دریا شده بود…

مسعود بُربُر سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  گرداگرد میدانگاه جمع شده بودند به تماشا، در باورشان نمی‌گنجید، در مرزهای خیالشان هم: دشتی که قرن‌ها و هزاره‌ها​ خاک سرفه می‌کرد، حالا دریا شده بود…

فرستادن دیدگاه »