نگاره: هستی از دریچه‌ی آرامگاه #باباافضل مرقی Baba Afzal tomb, #Maragh #Kashan #Iran

مسعود بُربُر جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  هستی از دریچه‌ی آرامگاه #باباافضل مرقی Baba Afzal tomb, #Maragh #Kashan #Iran
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »