نگاره: بر بالای کوه‌ها، از میان قاب سنگی، چشم‌اندازی دیده می‌شد، در مه… High on the mountain, through the stone frame, a landscape was seen, in the mist

مسعود بُربُر سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  بر بالای کوه‌ها، از میان قاب سنگی، چشم‌اندازی دیده می‌شد، در مه… High on the mountain, through the stone frame, a landscape was seen, in the mist

فرستادن دیدگاه »