نگاره: دوره آموزشی داستان نویسی برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۱ امرداد‌ماه ۱۳۹۶هماهنگی و نام نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵http://www.kanoon-khorshid.org/~kanoon/1396/04/22/2052/@khorshidraga

مسعود بُربُر شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  دوره آموزشی داستان نویسی برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۱ امرداد‌ماه ۱۳۹۶هماهنگی و نام نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵http://www.kanoon-khorshid.org/~kanoon/1396/04/22/2052/@khorshidraga

فرستادن دیدگاه »