نگاره: از میان سنگ‌ها، رنگ‌ها، نورها و سایه‌ها، آب می‌ریخت: آرام، جاودانه و خوش صدا

مسعود بُربُر یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  از میان سنگ‌ها، رنگ‌ها، نورها و سایه‌ها، آب می‌ریخت: آرام، جاودانه و خوش صدا
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »