صفحه یک »

نوشتار »

درباره کتاب «روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت» نوشته‌ی جرالد پرینس

درباره کتاب «روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت» نوشته‌ی جرالد پرینس

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷, هیچ دیدگاهی برای درباره کتاب «روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت» نوشته‌ی جرالد پرینس ثبت نشده

کتاب «روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت» نوشته‌ی جرالد پرینس و برگردان محمد شهبا (انتشارات مینوی ...