شناسنامک

از دوران مدرسه‌ی راهنمایی و زنگ انشا کارم با نشریاتی مانند هفته‌نامه‌ی گل‌آقا شروع شد و در سال‌های پایانی دبیرستان به همکاری با روزنامه‌‌ها رسید. دوران دانشگاه را به همکاری با چندین نشریه‌ی دانشجویی گذراندم. در همین دوران هم بود که دو روز پس از زلزله‌ی بم در این شهر بودم و مدتی را آنجا به گزارش‌نویسی و عکاسی پرداختم.

پس از دانشگاه هم با رادیو، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های گوناگون همکاری کردم. موضوعات اصلی که به آن‌ها پرداخته‌ام محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، اقتصادی جامعه، ادبیات فارسی و آزادی‌خواهی بوده است.

داستان‌نویسی، ادبیات،‌ روزنامه‌نگاری، سفر، عکاسی، کوهنوردی و سنگ‌نوردی، موسیقی و تاریخ بخش‌هایی از زندگی‌ام را به خود اختصاص داده‌اند.

در تمام مدت نوشتنم واژه و رسانده‌های آن (از جمله خبر) دل‌درگیری اصلی‌ام بوده و چندین دوره «کارگاه آفرینش جهان داستانی» و «کارگاه زایش و معماری کلمات» که برگزار کرده‌ام از همین جنس بوده و با همین دل‌درگیری بوده از سال ۱۳۷۹ تا کنون که در وبسایت شخصی‌ام نوشته‌ام. باشد که بر بقا و لذت و قدرت و معنای خویشتن و مردمان افزوده باشم و بیافزایم.