نگاره »

نگاره:  درباره کتاب «روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت» نوشته‌ی جرالد پرینسکتاب #روایت‌شناسی نوشته‌ی #جرالد_پرینس و برگردان #محمد_شهبا (انتشارات مینوی خرد) ورودی بسیار مناسبی برای آشنایی با گستره نسبتا وسیعی از چالش‌های متنوع حوزه روایت‌شناسی است.#کتاب بیانی الفباگونه دارد و همچون جزوه‌ای درسی، گزیده‌نویسی شده و اگر بنا بر یادداشت‌برداری و رنگی کردن جملات مهم کتاب باشد بخش عمده متن کتاب باید رونویسی یا رنگی شود.پرینس نخست به عناصر #روایت یعنی راوی، روایت‌شنو، روایت‌گری (روایت کردن) و آنچه روایت می‌شود پرداخته و آن چه دیگران اینجا و آنجا آورده‌اند در چهارچوبی بسیار منظم و منسجم به خواننده‌ی پژوهنده تحویل می‌دهد. پس از تعریف مفاهیم زیربنایی، چالش‌های متنوع روایت‌شناختی را درباره هر یک از این عناصر بنیادی عنوان می‌کند، سپس به روابط درونی روایت می‌پردازد و سرانجام به هدف اصلی کتاب یعنی تلاش برای ایجاد «دستور زبان» روایت می‌پردازد.به اعتقاد او دستور زبانی که برای روایت برمی‌سازیم باید صریح باشد، جامع و کامل باشد و و میزان دستورمندی انواع مجموعه‌هایی که در روایت می‌گنجند را مشخص کند. تلاشی سترگ و جذاب در این بخش کتاب ارائه شده که دست کم به دو هدف مد نظر پرینس که خودش مطرح کرده منتهی نمی‌شود. دستور زبانی که ارائه می کند چه در فراگیر بودن و چه در صریح بودن جای بحث دارد.سرانجام در بخش‌های پایانی به خوانش روایت، نقش خواننده، تحلیل بسیار جذابی (والبته بسیار بحث‌پذیری) درباره‌ی خوانایی روایت و سرانجام روایت‌مندی می‌رسد.کتاب گستره وسیعی از چالش‌های خیلی جذاب تحلیلی در حوزه روایت را به مخاطب ارائه کرده و به شکلی منسجم و مدرسه‌ای به ذهن مخاطب چهارچوب می‌دهد اما در عین حال به ویژه آنجا که سخن تازه درباره مفاهیمی که نخستین بار خود ارائه کرده گزاره‌های بسیاری می‌آورد که جای بحث فراوان دارد. برای نمونه در بخش خیلی جذاب کتاب درباره «خوانایی» و «روایت‌مندی» قاطعانه معیارهایی را ارائه می‌دهد که چون و چرایی از پس و پیش آن نمی‌آید و تنها گویا دانشجویی صرفا نکات مهم کلاس را جزوه‌نویسی کرده و در کتابی گردآورده و به مخاطب ارائه کرده است.سرانجام می‌توان گفت بی گمان برای آشنایی با کلیات روایت‌شناسی، کتابی بی‌اندازه مفید است (هرچند شاید گزینه‌های بهتر از آن هم بتوان سراغ کرد مثل «درآمدی بر روایت‌شناسی» از مایکل تولان یا کتابی با همین عنوان از مونیکا فلودرنیک که متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده، بوطیقای ساختارگرا از جاناتان  کالر و ….) و خواندنش بر هر پژوهنده حوزه روایت بایسته.

نگاره: درباره کتاب «روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت» نوشته‌ی جرالد پرینسکتاب #روایت‌شناسی نوشته‌ی #جرالد_پرینس و برگردان #محمد_شهبا (انتشارات مینوی خرد) ورودی بسیار مناسبی برای آشنایی با گستره نسبتا وسیعی از چالش‌های متنوع حوزه روایت‌شناسی است.#کتاب بیانی الفباگونه دارد و همچون جزوه‌ای درسی، گزیده‌نویسی شده و اگر بنا بر یادداشت‌برداری و رنگی کردن جملات مهم کتاب باشد بخش عمده متن کتاب باید رونویسی یا رنگی شود.پرینس نخست به عناصر #روایت یعنی راوی، روایت‌شنو، روایت‌گری (روایت کردن) و آنچه روایت می‌شود پرداخته و آن چه دیگران اینجا و آنجا آورده‌اند در چهارچوبی بسیار منظم و منسجم به خواننده‌ی پژوهنده تحویل می‌دهد. پس از تعریف مفاهیم زیربنایی، چالش‌های متنوع روایت‌شناختی را درباره هر یک از این عناصر بنیادی عنوان می‌کند، سپس به روابط درونی روایت می‌پردازد و سرانجام به هدف اصلی کتاب یعنی تلاش برای ایجاد «دستور زبان» روایت می‌پردازد.به اعتقاد او دستور زبانی که برای روایت برمی‌سازیم باید صریح باشد، جامع و کامل باشد و و میزان دستورمندی انواع مجموعه‌هایی که در روایت می‌گنجند را مشخص کند. تلاشی سترگ و جذاب در این بخش کتاب ارائه شده که دست کم به دو هدف مد نظر پرینس که خودش مطرح کرده منتهی نمی‌شود. دستور زبانی که ارائه می کند چه در فراگیر بودن و چه در صریح بودن جای بحث دارد.سرانجام در بخش‌های پایانی به خوانش روایت، نقش خواننده، تحلیل بسیار جذابی (والبته بسیار بحث‌پذیری) درباره‌ی خوانایی روایت و سرانجام روایت‌مندی می‌رسد.کتاب گستره وسیعی از چالش‌های خیلی جذاب تحلیلی در حوزه روایت را به مخاطب ارائه کرده و به شکلی منسجم و مدرسه‌ای به ذهن مخاطب چهارچوب می‌دهد اما در عین حال به ویژه آنجا که سخن تازه درباره مفاهیمی که نخستین بار خود ارائه کرده گزاره‌های بسیاری می‌آورد که جای بحث فراوان دارد. برای نمونه در بخش خیلی جذاب کتاب درباره «خوانایی» و «روایت‌مندی» قاطعانه معیارهایی را ارائه می‌دهد که چون و چرایی از پس و پیش آن نمی‌آید و تنها گویا دانشجویی صرفا نکات مهم کلاس را جزوه‌نویسی کرده و در کتابی گردآورده و به مخاطب ارائه کرده است.سرانجام می‌توان گفت بی گمان برای آشنایی با کلیات روایت‌شناسی، کتابی بی‌اندازه مفید است (هرچند شاید گزینه‌های بهتر از آن هم بتوان سراغ کرد مثل «درآمدی بر روایت‌شناسی» از مایکل تولان یا کتابی با همین عنوان از مونیکا فلودرنیک که متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده، بوطیقای ساختارگرا از جاناتان  کالر و ….) و خواندنش بر هر پژوهنده حوزه روایت بایسته.

مسعود بُربُر مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  #Eternal layers in front of our eyesewige Schichten vor unseren Augen

نگاره: #Eternal layers in front of our eyesewige Schichten vor unseren Augen

مسعود بُربُر مرداد ۲۴, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  می‌گویند هر گرم زهر #عقرب را ۸ میلیارد تومان می‌خرند و  با گذراندن یک دوره آموزشی دو روزه می‌توانید مرکز پرورش عقرب راه بیاندازید!گفتگویم با #علیرضا_زمانی را در این باره در #مهر بخوانید:mehrnews.com/news/4359823

نگاره: می‌گویند هر گرم زهر #عقرب را ۸ میلیارد تومان می‌خرند و با گذراندن یک دوره آموزشی دو روزه می‌توانید مرکز پرورش عقرب راه بیاندازید!گفتگویم با #علیرضا_زمانی را در این باره در #مهر بخوانید:mehrnews.com/news/4359823

مسعود بُربُر مرداد ۷, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  🌒 خط عذار یار که بگرفت ماه از اوخوش حلقه‌ایست لیک به در نیست راه از او… حاصل #ماه‌بازی یک ساعته امشبمان #eclipse #Iran #Tehran #moon

نگاره: 🌒 خط عذار یار که بگرفت ماه از اوخوش حلقه‌ایست لیک به در نیست راه از او… حاصل #ماه‌بازی یک ساعته امشبمان #eclipse #Iran #Tehran #moon

مسعود بُربُر مرداد ۵, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  .بعد از توهم جهان هست، هم زندگی، هم منبی‌معنا، بیهوده، تنها

نگاره: .بعد از توهم جهان هست، هم زندگی، هم منبی‌معنا، بیهوده، تنها

مسعود بُربُر خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  این همسایگانِ دوست‌داشتنیِ سر‌به‌تو#natrix #snake #calm #reptile #wildlife #مار #iran #nature

نگاره: این همسایگانِ دوست‌داشتنیِ سر‌به‌تو#natrix #snake #calm #reptile #wildlife #مار #iran #nature

مسعود بُربُر خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
جنگل نفس می‌کشید

جنگل نفس می‌کشید

مسعود بُربُر خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ ۰

جنگل نفس می‌کشید و زمین می‌درخشید. رنگ‌ها در هم لیز می‌خورد و جهان بوی کاه خیس خورده می‌داد. کلاغی سرش را به دو طرف می‌چرخاند تا پرهایش خیس شود اما دوباره خیس می‌شد و

بیشتر بخوانید »
درباره «هرس» نوشته‌ی نسیم مرعشی

درباره «هرس» نوشته‌ی نسیم مرعشی

مسعود بُربُر خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ ۰

در داستان‌های نسیم مرعشی مکان و سرگذشت و سرنوشتش در استخوان‌بندی داستان جای دارد. نقش تهران در «پاییز فصل آخر سال است» و داستان کوتاه «رود»، نقش استانبول در داستان «حکایت مردی با دو

بیشتر بخوانید »
نسیم مرعشی: من هنوز یک نویسنده تازه‌کارم

نسیم مرعشی: من هنوز یک نویسنده تازه‌کارم

مسعود بُربُر خرداد ۸, ۱۳۹۷ ۰

نسیم مرعشی در نشست دوشنبه‌های داستان‌خوانی کتاب آمه در کافه ایونت گفت: من هنوز یک نویسنده تازه‌کارم و یکی از نگرانی‌هایم هم این است که هنوز عادت‌هایم برای نوشتن مشخص نشده است. برنده جایزه

بیشتر بخوانید »
نگاره:

نگاره:

مسعود بُربُر خرداد ۴, ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »